This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cylch o Hanner Canrif - 1971-2021

  • £14.50
  • £0.00
  • Cylch o Hanner Canrif - 1971-2021
  • ISBN: 9781845277987
  • Cyhoeddi: Medi 2021
  • Golygwyd gan Mererid Hopwood
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 180 tudalen

Dyma gyfle i wibio drwy bum degawd yn hanes Mudiad Meithrin, heb os, un o fudiadau pwysicaf a mwyaf rhyfeddol Cymru. Cawn glywed lleisiau o'r dechrau'n deg hyd heddiw a chael blas ar rai o'r gobeithion a'r heriau.

Gwybodaeth Bellach:

Er bod y llyfr yn crybwyll ambell ddyddiad a charreg filltir arwyddocaol, nid llyfr hanes na llyfr ffeithiau mohono, yn hytrach llyfr dathlu: dathlu'r weledigaeth, y dyfalbarhad a gweithgaredd y mil a mwy o ddarpariaethau blynyddoedd cynnar Cymraeg sydd erbyn heddiw'n cario enw Mudiad Meithrin ledled y wlad. Mae'n stori i godi calon unrhyw un sy'n caru Cymru, caru'r iaith a charu plant.