This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cylymau, Plethiadau, Gweadau a Rhwydi

  • £5.00
  • £0.00
  • Cylymau, Plethiadau, Gweadau a Rhwydi
  • ISBN: 9781845278953
  • E. Lloyd Jones
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 150x155 mm, 64 tudalen

Dyma'r gyfrol gyntaf yn y Gymraeg ar y pwnc. Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig felly am hen eirfa Gymraeg sy'n berthnasol i'r grefft o wneud cwlwm a phlethu rhaff. Mae'r awdur yn bathu termau newydd hyfryd ac mae'r gyfrol yn cyfeirion fynych at ddyfyniadau sy'n cynnwys geiriau o fyd yr hen grefft.

Gwybodaeth Bellach:

Yn rhwydd ei ddawn ysgrifennu, mae Lloyd Jones yn cynnwys ffeithiau am gylymau, sawl cyfeiriad diddorol am ddefnydd geirfa ac iaith, a chawn gipolwg ar agweddau o fywyd y gymdeithas arfordirol ac amaethyddol yng Ngheredigion yn yr hen ddyddiau, pan oedd defnydd o raffau a rhwydi yn greiddiol i fywyd a gwaith. Maer ddau gyflwyniad am yr awdur ei hun yn rhoi portread inni o grefftwr diwylliedig syn cyfrannu i sawl maes yn ei gymdeithas leol.

Cyfrol i roi archwaeth yw hi, a thrwy gynnwys atodiad o wybodaeth am Urdd Rhyngwladol y Clymwyr, gall y darpar-glymwr brwd wybod ble i droi am wybodaeth bellach.