This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Deffro i Fore Gwahanol - Hunangofiant Glyn Tom

  • £8.50
  • £0.00
  • Deffro i Fore Gwahanol - Hunangofiant Glyn Tom
  • ISBN: 9781845277840
  • Glyn Tomos
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 180 tudalen

Dyma hunangofiant y bu hir ddisgwyl amdano gan fab i chwarelwr a ddaeth yn ffigwr amlwg yn y frwydr dros yr iaith Gymraeg a dyfodol cymunedau Cymreig.

Gwybodaeth Bellach: Mae Glyn Tomos yn ddyn y mae parch mawr iddo fel g?r o ddaliadau cryf dros ddyfodol Cymru a'r bröydd Cymraeg, ac un yn meddu ar angerdd am ein bywyd cymunedol a cherddoriaeth Gymraeg.

Yn un sy'n fodlon sefyll yn y bwlch dros yr hyn mae'n ei gredu, cawn ddod i ddeall lle y magodd y gwrhydri yma wrth iddo ddarlunio bywyd ar aelwyd gyffredin a chynnes ym mhentref chwarelyddol Dinorwig yn y 50au a'r 60au.

Cawn weld sut y daeth yn ymgyrchydd iaith blaenllaw, angerdd a ddaeth i'r amlwg yn ystod ei gyfnod cythryblus fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn y 70au. Codir y clawr hefyd ar ei brofiadau difyr yn olygydd y cylchgrawn pop enwog, Sgrech ymysg cyhoeddiadau eraill.

Ac yntau wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Ngwynedd am ddeugain mlynedd, mae'r gyfrol afaelgar hon yn cynnig darlun cofiadwy ohono fo a'r gymuned y mae'n ei charu a'i thrysori gymaint.