This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy

  • £6.95
  • £0.00
  • Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy
  • ISBN: 9781845277086
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2019
  • Darluniwyd gan Lleucu Gwenllian
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm
Mae Dyffryn Conwy'n frith o chwedlau tybed a glywsoch chi am hanes yr afanc dychrynllyd, neu am felltith y forforwyn ar gei Conwy? A sut ar y ddaear y cafodd llefydd fel Cadair Ifan Goch a Llansantffraid Glan Conwy eu henwau? Mae haenau o hanes yn cuddio dan wyneb rhai o'r straeon yma, a gwirioneddau a ffeithiau mewn gwisg o hud a lledrith.

Tabl Cynnwys:
Yn cynnwys:
Hen Dylluan Cwm Cowlyd
Llys Helig
Ifan Goch a'i Gi
Llyn yr Afanc
Taliesin Glan Geirionydd
Y Forforwyn a Chei Conwy
Y Telynor yn y Gors Santes Ffraid a'r brwyniaid
Carw Angau
Rhys Fawr a'r Ddraig Goch

Gwybodaeth Bellach:
Maer pwyslais ar chwedlau Cymru yn ddiweddar wedi dod â hen straeon traddodiadol yn nes at blant unwaith eto, gydar thema yn cael ei defnyddion helaeth ledled y wlad. Maer casgliad hwn yn canolbwyntio ar un ardal: Dyffryn Conwy.

Yn y gyfrol hon, adroddir y chwedlau gan gyflwynor ddaearyddiaeth ar cefndir hanesyddol yn ogystal. Mae modd ymateb ir straeon traddodiadol yn greadigol a chynhwysir cerddi a grewyd gyda phlant ysgol yr ardal.

Darlunir y gyfrol gan Lleucu Gwenllian, syn dalent newydd ac yn dod â naws arbennig a lliwgar ir hen chwedlau, gan cadw tirwedd a natur Dyffryn Conwy yn nychymyg y darllenwyr.