This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Draig Goch y Cymry

  • £6.95
  • £0.00
  • Draig Goch y Cymry
  • ISBN: 9781845277031
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Chwefror 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 150x155 mm, 128 tudalen
Mae'r gyfrol hon yn egluro bod y faner yn fwy na dim ond llun a lliwiau ar bolyn. Gan fod y defnydd o'r ddraig yn ymestyn yn ôl i fyd chwedloniaeth a hen arwyr Cymru, mae'n ddelwedd o amddiffyn penderfynol a thân ac egni a brwdfrydedd i oroesi a llwyddo. Mae hefyd yn apelio at y dychymyg creadigol, yn cynnig ei hun ar gyfer hwyl a hiwmor ac yn gynnes ei chroeso i ymwelwyr a chwsmeriaid.

Gwybodaeth Bellach:
Pawb Dan Un Faner ydir gri yng Nghymru y dyddiau hyn. Mae sail hanesyddol gref i hynny maer Cymry wedi bod gydai gilydd dan un faner yn hwy na neb arall yn y byd.
Ers diwedd yr 20fed ganrif, maer Ddraig Goch wedi mabwysiadu statws swyddogol newydd wrth i Gymru greu ei llywodraeth ei hun ac ysgwyddor cyfrifoldeb dros sawl maes gwleidyddol a gweinyddol o fewn y wlad. Maer Ddraig yng nghanol y frwydr o hyd ond maen dal i ennill tir!