This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Eidalwr yn Eryri

  • £25.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274238
  • Awdur: Pierino Algieri
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2013 
  • Fformat: Clawr Caled, 210x260 mm, 128 tudalen
Pierino Algieri yw ffotograffydd mwyaf poblogaidd Eryri. Cafodd ei eni yn Nhrefriw yn Nyffryn Conwy a thyfodd i fyny ar dyddyn ar y bryniau. Mae\'i waith bob dydd yn golygu ymweld yn gyson â chymoedd anghysbell a dysgodd drwy brofiad o ble y ceir yr olygfa orau yn y gwahanol dymhorau.

Gwybodaeth Bellach:
Mae’n rhoi sylw manwl i grefft ei luniau ac i ansawdd ei offer. Ond ei gariad pennaf yw yr hyn a wêl drwy’r camera – mae’n dal i ryfeddu at brydferthwch y tir a’r glannau a’r tymhorau gyda brwdfrydedd plentyn.

Er iddo dreulio’i oes gyfan yn yr ardal, mae’i enw’n dangos bod cymal arall i’w stori. Daeth ei dad yma’n garcharor rhyfel o dde’r Eidal a chynhwysir pennod gref yn y gyfrol hon ar stori arbennig y teulu yn ogystal.