This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Enaid Eryri

  • £14.50
  • £0.00
  • Enaid Eryri
  • ISBN: 9781845277222
  • Richard Outram
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Darluniwyd gan Richard Outram
  • Fformat: Clawr Caled, 208x245 mm, 136 tudalen
Mae ffotograffau Richard Outram yn cyflwyno ochr arall i'r Eryri y mae trigolion yr ardal yn arfer ei gweld, ac mae deg o feirdd a llenorion yr ardal yn ymateb i'r elfen weledol hon.

Bywgraffiad Awdur:
Ffotograffydd llawrydd yw Richard Outram, yn arbenigo mewn tirluniau. Maen arwain cyrsiau ffotograffiaeth, ac wedi gweithio ledled y byd. Bu iddo gydweithio ag Angharad Price ar y gyfrol Trysorau Cudd Caernarfon yn 2018. Er mai un o Fangor ydyw, Caernarfon yw ei gartref bellach.

Gwybodaeth Bellach:
Mae tirlun Eryri yn drawiadol, or copaon creigiog i lyfnder aur y traethau, ac ynghlwm âr mawredd naturiol hwn mae ôl troed y Cymry. Ir ffotograffydd Richard Outram, y bobl yw calon ac enaid Eryri, ac yn y gyfrol hon maen cydweithio â deg o feirdd ac awduron i ymateb ir llecynnau hynny sydd yn eu cyffwrdd au hysbrydoli Myrddin ap Dafydd, Bethan Gwanas, Ifor ap Glyn, Manon Steffan Ros, Dewi Prysor, Sian Northey, Ieuan Wyn, Angharad Tomos, Angharad Price a Haf Llewelyn.