This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Eneidiau

  • £8.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274481
  • Awdur: Aled Jones Williams
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm
Rydym wedi cyfarfod â Tom Rhydderch, yr awdur na all mwyach ysgrifennu\'r un gair, o\'r blaen yn y nofel Yn Hon Bu Afon Unwaith (Bwthyn, 2008). A chan fod cymeriad bob amser yn fwy nag awdur mae Tom Rhydderch yn ei ôl yn Eneidiau.

Gwybodaeth Bellach:
Ond nid dilyniant mo\'r nofel hon.Y tro hwn daw Nerys – neu Caroline-Hindley – ffotograffydd ifanc, i\'w ddalgylch. Ond y mae mwy i Nerys/Caroline na ffotograffiaeth. Cawn hefyd gyfarfod â\'i thad, Reggie, y dyn ceir. Deuwn i wybod llawer mwy am Leri, cyn-wraig Tom. Yma hefyd mae Casi, ei gyn-gariad. Cyfarfyddwn â Ieuan Humphries, y cyn-ficer a\'i chwaer Eira, y baswnydd. Ac, wrth gwrs, Twm Owen y \'dyn da\'.

Pob un ohonyn nhw yn eneidiau diddorol a gwahanol.