This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Enwau Cymru ac Enwau'r Cymry

  • £8.50
  • £0.00
  • Enwau Cymru ac Enwau'r Cymry
  • ISBN: 9781845277529
  • D. Geraint Lewis
  • Cyhoeddi Mehefin 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 198 tudalen

Mae rhestr, nodiadau ac esboniadau difyr yn y gyfrol hon:Yr Enwau Plant Mwyaf Poblogaidd. Enwau a Chyfenwau yn deillio o ffurfiau Cymraeg. Enwau Lleoedd sy'n cynnwys neu yn ffynhonnell i enwau personol.

Maer casgliad hwn yn ganlyniad i gyfuno dwy o gyfrolau blaenorol D. Geraint Lewis, cyfrol fach Saesneg Welsh Names a Y Llyfr Enwau: enwaur wlad Gwasg Gomer.

Gwybodaeth Bellach: Medd yr awdur: 'Mae'r enw 'Cymro' yn gyfuniad o 'cym-' fel yn 'cymdeithas', 'cymydog' a 'bro'. Cymro felly oedd rhywun yn perthyn i'r un fro a'i gyd-Gymry, ac rwyf wedi dod i'r casgliad bod perthynas annatod rhwng 'Cymry' y wlad a'i phobl, mewn ffordd nad yw'n digwydd yn Saesneg.