This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Eumenides, Yr

  • £8.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845276270
  • Daniel Davies
  • Cyhoeddi Mawrth 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Nofel grafog am anghyfiawnder cymdeithasol, am Gymru, Ciwba, Corea a physgod cregyn.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Daniel Davies o Lanarth yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yn Penrhyn-coch, ger Aberystwyth. Ymysg ei nofelau mae Gwylliaid Glyndŵr (2007), Hei-Ho! (2009) ac Allez Les Gallois! (2016). Enillodd ei gyfrol Tair Rheol Anrhefn Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a\'r Fro yn 2011, a daeth y nofel hon yn agos i\'r brig yn yr un gystadleuaeth yn 2016.

Gwybodaeth Bellach:
Roedd Gwen, Ina a Nora yn eu hwythdegau ac yn hollol sgint. Hynny yw, roedd y tair yn sgint nes iddyn nhw feddwl am gynllun anturus i wneud miloedd o bunnau ... a cheisio manteisio ar yr argyfwng tai haf yn eu pentref trwy ddulliau annisgwyl. ‘Nid wyf yn credu i mi chwerthin cymaint wrth ddarllen nofel Gymraeg ers tro’ Gareth F. Williams ‘Hawdd yw dychmygu Yr Eumenides yn cyfieithu’n ffilm boblogaidd.’ Jon Gower