This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Galwad Cynnar

  • £15.00
  • £0.00
  • Chwarter Canrif Galwad Cynnar
  • ISBN: 9781845276676
  • Cyhoeddi Tachwedd 2018
  • Golygwyd gan Aled P. Jones
  • Fformat: Clawr Caled, 267x214 mm, 144 tudalen
Mae'r rhaglen Galwad Cynnar ar Radio Cymru yn un sydd wedi denu llu o wrandawyr selog dros bum mlynedd ar hugain. Detholiad o gynnwys y rhaglenni sydd yma, gyda lluniau o'r gwrthrychau ac o'r sesiynau recordio ar leoliad, yn trafod pob agwedd o'r byd naturiol o'n cwmpas.

Gwybodaeth Bellach:
Aled P. Jones, y cynhyrchydd fu wrth y llyw am y rhan helaethaf o'r cyfnod dan sylw, sy'n casglu a golygu'r deunydd, a cheir cyfraniadau gan y selogion megis Iolo Williams, Twm Elias, Bethan Wyn Jones a Gerallt Pennant.