This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Garej Paradwys Atgofion drwy Ganeuon

  • £8.50
  • £0.00
  • Atgofion drwy Ganeuon: Garej Paradwys
  • ISBN: 9781845277208
  • Richard Jones
  • Cyhoeddi Mehefin 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Atgofion drwy ganeuon Ail Symudiad. Sefydlwyd y band a'r cwmni gan y ddau frawd, Richard a Wyn Jones, y band yn 1978 a'r cwmni dair blynedd yn ddiweddarach. Mae'r band yn dal mor boblogaidd ag erioed ac mae'r cwmni recordio ymhlith y mwyaf arloesol, un a roddodd gychwyn i ddwsenni o fandiau ac artistiaid ifanc a newydd.

Erbyn hyn mae cwmni recordiau Fflach a'r band Ail Symudiad yn gymaint rhan o ffabrig tref Aberteifi â chastell yr Arglwydd Rhys. Mae eu dylanwad yn llawer ehangach.

Yn y gyfrol hon mae Richard yn adrodd, drwy ymron ddwsin oi ganeuon, am ei ran ef ar band yn hanes a datblygiad canu poblogaidd Cymraeg dros y deugain mlynedd diwethaf. Maer cyfan yma, yr uchelfannau ar dyfnderoedd, y lleddf ar llon, y doniol ar difrif. Fel y band, dyma stori syn fwrlwm afieithus or dechrau ir diwedd. Ac maer storin parhau gan fod y gân olaf yn edrych ymlaen at yr eisteddfod genedlaethol sydd iw chynnal yng Ngheredigion. Dymar gr?p pop cyntaf i berfformio ar y Maen Llog!