This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Gawn Ni Stori?

  • £13.50
  • £0.00
  • Gawn Ni Stori?
  • John Owen Huws
  • ISBN: 9781845276218
  • Cyhoeddi Hydref 2017
  • Darluniwyd gan Dorry Spikes
  • Fformat: Clawr Caled, 217x217 mm, 168 tudalen
Casgliad o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Ymysg y straeon mae hanes y Brenin Arthur, Jemeima Niclas, Dewi Sant, Gwrachod Llanddona, Gwenllian, Barti Ddu a llawer mwy. Detholiad o lyfrau blaenorol yr awdur yw'r straeon yn y gyfrol bresennol.

Tabl Cynnwys:
Yn cynnwys y chwedlau canlynol:
Gwrachod Llanddona
Maes Gwenllian
Tywysydd Clawdd Offa
Nia Ben Aur
Y Brenin Arthur
March ai Glustiau
Melangell
Taliesin
Dreigiau Myrddin Emrys
Barti Ddu
Cantrer Gwaelod
Y Wibernant
Rhys a Meinir
Dewi Sant
Morwyn Llyn y Fan
Twm Sion Cati
Jemeima Niclas
Ifor Bach
Lludd a Llefelys
Marged Ferch Ifan
Beuno
Y Cyfnewidiaid
Owain Glynd?r
Lladron Crigyll

Gwybodaeth Bellach:
Dyma straeon y dylai Cymry ifainc o bob cenhedlaeth fod yn gyfarwydd â hwy. Maent wediu hadrodd gan Gyfarwydd sydd yn adnabod crefft dweud stori, a chawn ddod i adnabod chwedlau ac arwyr o bob cwr o Gymru, ar hyd a lled arfordir Cymru, ac ar ein tir. Argraffwyd y straeon hyn yn wreiddiol mewn sawl cyfrol boblogaidd Gawn Ni Stori? a gyhoeddwyd yn y 90au gan Wasg Carreg Gwalch. Lluniau du a gwyn gan Dorry Spikes. Dyma gyfle i blant heddiw fwynhaur chwedlau mewn diwyg newydd.