This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Grav a Carwyn

  • £8.00
  • £0.00
  • Grav a Carwyn
  • ISBN: 9781845279165
  • Addaswyd - Jim Parc Nest
  • Cyhoeddi: Mawrth 2023
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 120 tudalen

Dwy ddrama a berfformiwyd i gynulleidfaoedd niferus a gwerthfawrogol. Addaswyd 'Grav' gan Jim Parc Nest ar gyfer drama deledu ar S4C ac enillodd y sgript honno wobr Ffilm Nodwedd / Deledu Gwobrau Bafta Cymru 2022.

Bywgraffiad Awdur:

T. James Jones Bardd, sgriptiwr, a darlithydd a chyn Archdderwydd Cymru yw'r Prifardd Jim Parc Nest, neu T. James Jones (ganed 1934). Mae'n un o deulu Parc Nest ac yn briod â Manon Rhys. Mae'n frawd i'r Prifardd John Gwilym ac i'r Prifardd Aled Gwyn, yn ogystal â bod yn ewythr i'r Prifardd Tudur Dylan. Mae'n briod â'r awdures y Prifardd a'r Prif Lenor Manon Rhys, a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau 2015 a'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Wrecsam 2011 ag yntau'n Archdderwydd. Mae ganddo ddau fab, llysfab, llysferch, a saith o wyrion.

Gwybodaeth Bellach:

Grav "Roedd gweld hyn yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ar Ddiwrnod Dewi Sant yn brofiad emosiynol. Cafodd ei hansicrwydd ryfeddol ei phortreadu'n wych. Byddai bob amser yn gofyn i mi 'Sut ydw i'n gwneud, Doc?' A byddwn i'n dweud 'Grav ... gadewch i mi ganolbwyntio ar fy gêm fy hun ... rydych chi'n gwneud yn iawn!' Diolch am y profiad." J. P. R. Williams, MBE FRCS

"Cefais noson arbennig - roedd y cynhyrchiad yn arbennig o dda, wedi'i ysgrifennu'n dda, weithiau'n cyffwrdd ac ar adegau eraill yn hynod ddoniol" - Delyth Jewell [Aelod Cynulliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru]

"Yn blesiad digywilydd, sy'n gwthio botymau gwladgarol y gynulleidfa tra'n cadw naws hynaws drwy gydol yr amser ... gyda pherfformiad canolog a fydd yn ennyn diddordeb cefnogwyr nad ydynt yn ffaniau rygbi hyd yn oed, yn adloniant swynol a grymus," British Theatre Guide

"...teyrnged addas i'r arwr rygbi ... Mae'r awdur Owen Thomas wedi ysgrifennu sgript delynegol hyfryd" The Western Mail Carwyn

"Stori dorcalonnus a phwysig am ?r rydym wedi anghofio amdano..." Buzz Magazine