This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Hanes yn y Tir

  • £16.50
  • £0.00
  • Hanes yn y Tir
  • ISBN: 9781845278311
  • Elin Jones
  • Cyhoeddi: Medi 2021
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Caled, 224x148 mm, 222 tudalen

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru on cwmpas heddiw. Maen mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro. Ar gael yn Saesneg: History Grounded (9781845278328).

Bywgraffiad Awdur:

Bu Elin Jones yn dysgu yn ysgolion uwchradd Preseli, Rhydfelen a Chwm Rhymni cyn cael ei phenodin swyddog addysg yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn y swyddi hyn i gyd roedd disgwyl iddi gynefino â phob cyfnod o hanes Cymru, a chafodd gyfle i gyd-weithio gydag arbenigwyr ac i baratoi adnoddau ar gyfer dysgwyr o bob oedran a gallu. Ym 1996 dechreuodd wneud gwaith ymgynghorol gydag Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru, gyda chyfrifoldeb dros reoleiddior cymwysterau hanes, datblygur cwricwlwm hanes ar dulliau oi asesu, a chomisynu adnoddau dysgu hanes hefyd. Bun cadeirior tasglu oedd yn gyfrifol am baratoir adroddiad ir Gweinidog Addysg ar Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru yn 2013. Maen westai poblogaidd wrth drafod straeon a chymeriadau o hanes Cymru ar raglenni Radio Cymru.

Gwybodaeth Bellach:

Oes, mae darnau o hanes mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd ond maen nhw yma hefyd, mewn hen luniau, enwau lleoedd, ar fapiau ac mewn olion hen adeiladau ar lechwedd mynydd neu ar lan y môr. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i wybod ac i ddeall yr hanes, lle bynnag ydych chi yng Nghymru. Bydd yn sbardun ichi chwilio am ragor o ddarnau on gorffennol.

Pwy oedd y bobl gyntaf oll i fyw yng Nghymru? Pam fod Glynd?r mor bwysig ir Cymry? Beth oedd rhan Cymru yn y fasnach gaethweision? Pa ddylanwad gafodd y môr ar ein hanes? Dewch i chwilio am rai or atebion!