This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Hwyliau Llawen

  • £8.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845274689
  • Dilwyn Morgan
  • Golygwyd gan Tudur Huws Jones
  • Cyhoeddi Tachwedd 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Atgofion Dilwyn Morgan.

Bywgraffiad Awdur:
Bachgen o Ben Llŷn ydi Dilwyn Morgan, er ei fod bellach wedi ymgartrefu ym Mhenllyn. Mae’n wyneb cyfarwydd fel arweinydd nosweithiau llawen, fel diddanwr ac fel hwyliwr − ac er ei fod yn dal yn ifanc iawn, iawn, bu ei fywyd hyd yn hyn yn un lliwgar. Yn yr hunangofiant hwyliog yma cawn rannu rhai o’i brofiadau; o borthladdoedd egsotig y dwyrain pell i lannau Llyn Tegid.

Gwybodaeth Bellach:
Wnes i ddim trio rhoi fy chwaer fach ar dân, wir yr, ond fi gafodd y bai. Mi ges i fai ar gam am rwbath ar y bys ysgol ryw dro hefyd, ond ta waeth am hynny.

Dwi wedi llwyddo yn o lew i aros allan o drwbwl yn y cyfamser, am wn i, ond ella y byddwch chi’n meddwl yn wahanol erbyn i chi orffen darllen y llyfr yma...