This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Llythyrau'r Wladfa 1945-2010

  • £9.95
  • £0.00
  • ISBN: 9781845272920
  • Golygwyd gan Mari Emlyn
  • Cyhoeddi Awst 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 424 tudalen

Detholiad o lythyrau cyhoeddus a phersonol gan Wladfawyr a Chymry ar y ddwy ochr i'r Iwerydd o 1945 hyd heddiw. Dilyniant i'r gyfrol Llythyrau'r Wladfa 1865-1945 a gyhoeddwyd yn 2009.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Mari Emlyn yn wreiddiol o Gaerdydd, ond mae hi bellach wedi hen ymgartrefu yn Y Felinheli gyda’i gãr a’i thri mab. Cyhoeddodd ddwy nofel Cam wrth Gam a Traed Oer, cyd-ysgrifennodd y ddrama lwyfan ‘Deinameit’ ac mae hi wedi sgriptio ar gyfer sawl cyfres deledu gan gynnwys ‘Pengelli’ a ‘Tipyn o Stad’. Mae hi wedi ymweld â’r Wladfa dair gwaith.
Gwybodaeth Bellach:
Rhai dyfyniadau:

‘Dim ond un o ddisgynyddion Michael D Jones, yn ôl a ddywedodd hi ei hun wrthyf, sy’n gallu siarad Cymraeg yng Nghymru heddiw, ond y mae ugieniau o’i ddisgynyddion yn ei siarad yn groyw yn y Wladfa heddiw …’ R. Bryn Williams, 27 Ebrill, 1965

‘Yr oeddwn yn falch bod fy llythyr yn dderbyniol, rhyfedd fel yr ydym yn dod yn berthynasau agos, heb yn wybod in gilydd …’ Alice Hughes, 26 Ebrill, 1967

‘Hen dro na biasech yn nes atom yma i ni gyd bod efon gilydd am inwaith mewn oes.’ Florence Williams de Hughes, Rhagfyr 1981

‘Dw i newydd orffen darllen Cysgod y Cryman o Islwyn Ffowc Ellis – Ffantastig! Mi griais i fel llo bach ac mi wnes i mwynhau lot fawr. Dw i’n teimlo’n rhyfedd iawn wrth ddarllen y Gymraeg. Mae cymaint o bethau sydd mor gyfarwydd i ni ac ar yr un pryd yn perthyn i byd gwahanol . . .’ Christine Jones, 30 Gorffennaf, 2000