This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Mynd

  • £7.00
  • £0.00
  • Mynd
  • ISBN: 9781845277499
  • Marged Tudur
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2020
  • Darluniwyd gan Elin Lisabeth
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 80 tudalen

Cyfrol gyntaf o farddoniaeth gan Marged Tudur.

Bywgraffiad Awdur: Dyma gyfrol farddoniaeth gyntaf Marged. Daeth Marged yn ail yng nghystadleuaeth y Goron Eisteddfod Genedlaethol y Fenni 2016 gyda rhai o'r cerddi sy'n ymddangos yn y gyfrol.

Gwybodaeth Bellach: Cyfrol o gerddi gan Marged Tudur am y profiad o golli ei brawd. Mae cerddi'r gyfrol yn ymateb yn uniongyrchol i'r wythnosau cyntaf wedi'r brofedigaeth ac maent hefyd yn trafod y profiad dair blynedd yn ddiweddarach ac yn benodol, yr heriau, yr ofnau a'r rhwystrau sy'n parhau i wynebu rhywun. Ochr yn ochr â'r cerddi ceir darluniau gan yr artist Elin Lisabeth.

'Mae cerddi Marged Tudur yn mynd â gwynt dyn. Mae dawn dweud, sylwgarwch a doethineb y bardd yn sicrhau taw darnau o gelfyddyd gain, dawel angerddol, yw'r cerddi hyn, bob un. Maen nhw'n gofnod ac yn archwiliad hynod o aeddfed yn hyn o beth, mewn iaith ddealladwy, agos atoch, sy'n llawn o ddelweddau sy'n cyffroi a phigo'r synhwyrau.' - Ceri Wyn Jones