This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Rhyw LUN o Hunangofiant

  • £10.00
  • £0.00
  • ISBN: 9781845276126
  • Gareth Owen
  • Cyhoeddi Mai 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm
Cyfrol liw llawn gan yr arlunydd Gareth Owen yn olrhain ei fywyd, ei waith a\'i weithgarwch artistig drwy wahanol brosiectau ac arddangosfeydd.

Plannwyd y syniad am y gyfrol hon pan sylweddolodd Gareth Owen y gallai adrodd hanes ei fywyd trwy gyfrwng ei weithiau celf. Ynddi ceir cipolwg ar ei ieuenctid yn Llanuwchllyn, ei daith drwy’r coleg cyn dychwelyd i Lanuwchllyn i sefydlu teulu, ac yna ymgartrefu yn Eglwysbach, Dyffryn Conwy.

Mae’i brofiadau ym myd celf yn cynnwys gwaith cynllunydd i sioeau Cwmni Theatr Maldwyn a chrwydro Ffrainc a mannau heulog eraill gyda’i lyfr braslunio.

Mae rhan olaf y gyfrol yn canolbwyntio ar ei brosiectau celf sy’n adlewyrchu’i gefndir diwylliannol Cymreig. Yn ‘Gair a llun’: y berthynas rhwng gair a delwedd; yn ‘Cysgod y Capel’: dylanwad a heriau ei fagwraeth anghydffurfiol Cymreig. Mae ‘Tri yn Un’ yn ymdrin â materion mwy amwys, megis treiglad amser, traddodiad ac ymateb i farddoniaeth. Roedd y prosiect ‘Llanuwchllyn’ eto yn delio â dylanwad ei fagwraeth. Cyfuniad o englynion o’i waith ei hun a delweddau yw cynnwys ei arddangosfa ‘Engluniau’.

Oherwydd natur fyrhoedlog llawer o’i ddelweddau mae’r gyfrol hon yn gyfle delfrydol i’w rhoi ar gof a chadw. Bywgraffiad Awdur: Bu Gareth Owen yn athro celf yn ysgolion Rhydfelen a’r Berwyn, yn Bennaeth Adran Gelf Ysgol y Creuddyn, yn Ymgynghorydd Celf a Dylunio i Cynnal ac yn Swyddog Celf a Dylunio yn Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Erbyn hyn mae’n byw yn Aberystwyth.