This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

A Oes Heddwas?

  • £8.00
  • ISBN: 9781845275532
  • Myfanwy Alexander
  • Cyhoeddi Awst 2015
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm
Nofel dditectif ysgafn ddychanol wedi\'i lleoli ar Faes y Brifwyl ym Meifod.

Pan glywodd yr Arolygydd Daf Dafis fod y Steddfod Genedlaethol yn dod i\'w filltir sgwâr o ym Meifod, penderfynodd rentu ei fyngalo i eisteddfotwyr dros yr Ŵyl a dianc i haul poeth Groeg. Ond dydi bywyd byth mor syml a hynny...
Rhwng trafferthion teuluol, helyntion carwriaethol, anffawd Morwyn y Fro a phenderfyniad Heddlu Dyfed Powys nad oedd yr un siaradwr Cymraeg i gymeryd gwyliau - doedd ganddo ddim dewis ond aros.