This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

ABC, Y Bysiau a'r Haka Cymraeg!

  • £8.00
  • ABC, Y Bysiau a'r Haka Cymraeg!
  • ISBN: 9781845276065
  • Arthur Thomas
  • Cyhoeddi Medi 2018
  • Darluniwyd gan Mei Mac
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Straeon rygbi clybiau gogledd-orllewin Cymru - Nant Conwy, Bro Ffestiniog, Y Bala, Porthmadog, Pwllheli, Caernarfon, Bethesda a Llangefni.

Gwybodaeth Bellach:
Mae gan bob clwb chwaraeon ei straeon difyr. Gan i glybiau pêl-droed yr ardal hon gael eu sefydlu rai cenedlaethau yn ôl, bu i lawer o'r straeon difyr farw gydag aelodau gwreiddiol y clybiau hynny. Ond yn achos clybiau rygbi gogledd-orllewin Cymru, mae'r rhai a fu yno o'r dechrau bron i gyd ar dir y byw, gan i'r mwyafrif gael eu sefydlu un ai yn saithdegau neu wythdegau y ganrif ddiwethaf. Felly, rhaid oedd mynd ati ar frys i gasglu'r straeon. Dydi'r gyfrol ddim yn cynnwys pob stori o bob clwb, ac mae llawer i'w casglu eto, ond gan fod angen cychwyn yn rhywle, dyma ganolbwyntio ar wyth o glybiau'r ardal. Gobeithio y bydd y chwerthin a brofir wrth ddarllen hon yn gyfrwng i ddod â mwy o straeon i'r fei. Yn sicr, cewch flas go iawn or hyn oedd yn digwydd ar feysydd rygbi Cymraeg y gogledd ac oddi arno!