This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Aberteifi

  • £14.50
  • Aberteifi
  • ISBN: 9781845277468
  • Ceri Wyn Jones
  • Cyhoeddi Hydref 2020
  • Darluniwyd gan Richard Outram
  • Fformat: Clawr Caled, 208x245 mm, 128 tudalen

Cerddi, ysgrifau a ffotograffau sy'n ymateb i dref Aberteifi. Mae tref Aberteifi a'i chyffiniau yn agos iawn at galon y bardd Ceri Wyn Jones. Yma mae'n ymateb ar ffurf cerddi ac ysgrifau i'r dref, ei phobol a'i phethau, ac maer ffotograffydd Richard Outram yn ymateb i'w waith gyda'i ffotograffau unigryw.

Bywgraffiad Awdur:

CERI WYN JONES Er bod gan Welwyn Garden City a Phen-y-bryn arno, crwt o Aberteifi ywr bardd, y golygydd ar darlledwr Ceri Wyn Jones. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1997 a 2014, ar Goron yn 2009. Cafodd ei gyfrol o gerddi Dauwynebog ei chynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2008. Bun Fardd Plant Cymru ac ef, ers 2012, yw Meuryn cyfres boblogaidd Y Talwrn ar Radio Cymru.

RICHARD OUTRAM Ffotograffydd llawrydd yw Richard Outram, yn arbenigo mewn tirluniau. Maen arwain cyrsiau ffotograffiaeth, ac wedi gweithio ledled y byd. Caernarfon yw ei gartref bellach er mai un o Fangor ydyw. 

Gwybodaeth Bellach:

Mae gan Aberteifi le annwyl yng nghalonnaur Cymry. Dyma safle castell yr Arglwydd Rhys a chartref yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf erioed. Dyma borthladd o bwys slawer dydd a thref farchnad fyrlymus. Dyma stryd fawr â graen ar ei gwedd, a chreadigrwydd a menter yn ei hesgyrn o hyd. Ond dyma dref a chanddi ei chorneli tywyllach hefyd. Taith bersonol o amgylch Aberteifi ai chyffiniau ywr gyfrol hon, taith drwy gyfrwng ysgrifau a cherddi gan un syn falch o fod yn un o fois y dre.