This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Adar Mud

  • £8.50
  • £0.00
  • Adar Mud
  • ISBN: 9781845278601
  • Sian ReesCyhoeddi: Medi 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 228 tudalen

Nofel ddirdynnol yn seiliedig ar ddigwyddiadau hanesyddol. A'r Ail Ryfel Byd yn tynnu tuag at ei derfyn, doedd trigolion Oradur-sur-Glane ddim wedi profi fawr o'i effaith. Anaml y gwelid milwr Almaenig yn y pentref, er bod aelodau'r 'Resistance' yn gweithio'n gudd yn y cefndir i sicrhau llwyddiant y Cynghreiriaid yn erbyn y Natsiaid. Ond ar Fehefin 10fed, newidiodd popeth...

Bywgraffiad Awdur:

Cafodd Sian Rees ei magu yn y Rhyl ac mae bellach wedi ymgartrefu ger Conwy. Yn fam i dri, yn nain i bump ac yn gyn-athrawes, maen mwynhau ysgrifennu, garddio a theithio. Hon yw ei thrydedd nofel.

Gwybodaeth Bellach:

Mi wnawn ni ddial, ac mi fydd yn ddial nad anghofian nhw byth. Ffrainc, Mehefin 1944.

Ar Ail Ryfel Byd yn tynnu tuag at ei derfyn, doedd trigolion Oradour-sur-Glane yn ardal Haute-Vienne ddim wedi profi fawr oi effaith. Anaml iawn y gwelid milwr Almaenig yn y pentref, ond roedd aelodaur Resistance yn gweithion gudd yn y cefndir i sicrhau llwyddiant y Cynghreiriaid yn erbyn y Natsïaid.

Ond bnawn Sadwrn, Mehefin 10fed, newidiodd popeth...