This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Allez Les Gallois

  • £8.00
  • £0.00
  • Allez Les Gallois
  • ISBN: 9781845275983
  • Daniel Davies
  • Cyhoeddi Rhagfyr 2016
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafán hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau\'r gwin, yr haul a\'r awyrgylch... ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

Bywgraffiad Awdur: Daw Daniel Davies o Lanarth yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yn ardal Aberystwyth. Mae’n gyd–olygydd i Seren Tan Gwmwl, a bu’n cyfrannu i’r Faner Newydd, Taliesin a Tu Chwith. Ymysg ei nofelau mae Hei-Ho! (2009) a Gwylliaid Glyndŵr (2007) (Y Lolfa) ac enillodd ei gyfrol Tair Rheol Anrhefn Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a\'r Fro 2011.

Gwybodaeth Bellach: Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafán hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau’r gwin, yr haul a’r awyrgylch... ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

Bwriad Rhian James (ar wahân i geisio tawelu nerfau a thymer ei chymar, Al Edwards) yw ennill arian drwy werthu cofroddion a pheintio wynebau cefnogwyr Cymru y tu allan i stadiymau pêl-droed y wlad.

Amcan y cyn-filwr Terry O’Shea yw sicrhau fod Emyr Owen, nai ei gyflogwr, yn dychwelyd yn ddiogel − ac yn fyw − i Gymru heb godi gwrychyn y Rwsiaid y mae o i fod i fasnachu â hwy. Tri chwpwl, a thair taith, hollol wahanol?