This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Alun Wyn Bevan Atgofion Oes ymysg y Campau

  • £8.50
  • £0.00
  • Atgofion Oes Ymysg y Campau
  • Alun Wyn Bevan
  • ISBN: 9781845276348
  • Cyhoeddi Hydref 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 232 tudalen
'Na, dydw i ddim eisiau ysgrifennu hunangofiant, meddai Alun Wyn Bevan, 'ond mae gen i lawer o atgofion rwy'n eu trysori o ymwneud â'r campau ar hyd fy oes.' Yn ystod ei fagwraeth ym Mrynaman, roedd yn byw gyferbyn â'r cae criced a phan oedd yn saith oed, roedd sêr tîm criced Morgannwg ymysg ei arwyr.

Gwybodaeth Bellach:
Roedd ei dad-cu ai dad yn dilyn chwaraewyr da fel Clem Thomas (yntau o Frynaman) a dyma ddechrau mynd âr crwt i weld rhai o gemau rygbi goraur cyfnod.

Tyfodd Alun i fod yn ddyfarnwr rygbi, yna mynd ymlaen i sylwebu a chyflwyno rhaglenni chwaraeon ar S4C. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn pêl-droed, tennis, mabolgampau Olympaidd ac mae wedi rhedeg sawl Marathon.

Drwyi atgofion, cawn ddod yn nes at y sêr a chlosio hefyd at wreiddiaur campau yma yng Nghymru.