This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Amrywiaith 3

  • £7.50
  • £0.00
  • Amrywiaith 3
  • ISBN: 9781845279059
  • Guto Rhys
  • Cyhoeddi: Gorffennaf 2023
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 150 tudalen

Dyma'r trydydd casgliad o eiriau tafodieithol, geiriau newydd a thrafodaeth fywiog o bob math am yr iaith Gymraeg. Y bobol eu hunain sydd yma'n siarad, yn llawn egni am eu hiaith nhw eu hunain.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Guto Rhys yn ieithydd ac yn hanesydd. Maen arbenigo mewn ieithoedd a thafodieithoedd Brythonig ac mae hefyd yn awdurdod ar y Prydyn (Pictiaid) a'u hiaith. Mae'n dad i ddau fachgen bywiog amlieithog, ac yn ei amser sbar mae wrth ei fodd yn dringo clogwyni neu'n cerdded i ben mynyddoedd serth. Cyhoeddodd AmrywIAITH (2020) ac AmrywIAITH 2 (2022).

Gwybodaeth Bellach:

Mae yma sylwadau at ddant pawb gyda phobol yn hel atgofion am bethau glywson nhw gan eu rhieni, a hefyd sut mae Cymraeg heddiw yn ymdopi â syniadau newydd. Mae'r awdur, neu'r casglwr efallai, wedi rhoi trefn ar y sgyrsiau hyn er mwyn rhoi inni ddarlun hwyliog o fwrlwm byw yr iaith. At hyn oll mae wedi ychwanegu pytiau yn egluro hanes y geiriau a sut y mae eu ffurf a'u hystyr wedi newid dros y canrifoedd. Mae'r cyfan wedi'i seilio ar drafodaethau hwyliog y gr?p Facebook Iaith sydd erbyn hyn brolio dros 14,000 o aelodau!