This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Dan Bwysau

  • £8.50
  • £0.00
  • Dan Bwysau
  • ISBN: 9781845276652
  • John Alwyn Griffiths
  • Cyhoeddi Rhagfyr 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm
Does dim llonydd i'w gael i'r Ditectif Jeff Evans, hyd yn oed ar draeth yn Groeg. Pan gaiff papur newydd Prydeinig ei adael ar y gwely haul drws nesa iddo, a'r prif bennawd yn disgrifio damwain ffordd erchyll yng Nglan Morfa, dechreua Jeff amau ei fod yn cael ei wylio. Mae'r teimlad hwnnw'n cael ei gadarnhau pan dderbynia lythyr bygythiol drwy law gweinydd yn ei westy.

Bywgraffiad Awdur:
Un o Fangor yw John Alwyn Griffiths yn wreiddiol, ond bellach maen byw ym Môn. Bun heddwas hyd ddiwedd 2008, a chyn ymddeol roedd yn bennaeth ar Adran Dwyll Heddlu Gogledd Cymru. Hon yw ei seithfed nofel.

Gwybodaeth Bellach:
Does dim llonydd i'w gael i'r Ditectif Jeff Evans, hyd yn oed ar draeth yn Groeg. Pan gaiff papur newydd Prydeinig ei adael ar y gwely haul drws nesa iddo, a'r prif bennawd yn disgrifio damwain ffordd erchyll yng Nglan Morfa, dechreua Jeff amau ei fod yn cael ei wylio. Mae'r teimlad hwnnw'n cael ei gadarnhau pan dderbynia lythyr bygythiol drwy law gweinydd yn ei westy. Mae rhywun a'i fryd ar ddinistrio enw da Jeff a chwalu bywydau trigolion Glan Morfa - ond pwy, a pham? Bydd yn rhaid i Jeff ddychwelyd adref, a thurio'n ddwfn i'w orffennol, i ddarganfod yr ateb.