This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Dan Fygythiad

  • £8.50
  • £0.00
  • Dan Fygythiad
  • SBN: 9781845277819
  • John Alwyn Griffiths
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 300 tudalen

Ymunwn am y nawfed tro âr Ditectif Jeff Evans, syn ceisio cadw trefn ar dref Glan Morfa ar cyffiniau.

Bywgraffiad Awdur: Un o Fangor yw John Alwyn Griffiths yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ym Môn. Bun heddwas hyd ddiwedd 1998, a chyn ymddeol roedd yn bennaeth ar Adran Dwyll Heddlu Gogledd Cymru.

Gwybodaeth Bellach: Yn y nofel hon mae Jeff yn cael ei alw i ddelio â marwolaeth amheus ar dir parc carafannau lleol, lle mae anghydfod wedi bod rhwng tad a mab. Wrth ymchwilion ddyfnach maen darganfod bod cwmni anhysbys wedi bod yn ceisio brawychur perchennog i dalu arian iddyn nhw er mwyn gwarchod y safle rhag niwed profiad y mae nifer o berchnogion parciau gwyliau ar hyd yr arfordir wedi gorfod ei wynebu. All Jeff ddarganfod be syn mynd ymlaen, ac yn bwysicach, pwy syn gyfrifol?