This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Dan Gysgod y Coed

  • £8.50
  • £0.00
  • Dan Gysgod y Coed
  • ISBN: 9781845278595
  • John Alwyn Griffiths
  • Cyhoeddi: Medi 2022
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 296 tudalen

Mae'r Ditectif Jeff Evans a'r teulu, fel llawer iawn o deuluoedd eraill, wedi croesawu ci bach i'w cartref. Sylwa Meira ar farciau mewn sialc wrth giât y t?, a daw'n amlwg fod rhywun neu rywrai yn dwyn c?n ar hyd a lled yr ardal. Wrth i Jeff ymchwilio'n ddyfnach maen cael ei dynnu i is-fyd treisgar mudiadau asgell dde.

Bywgraffiad Awdur:

Un o Fangor yw John Alwyn Griffiths yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ym Môn. Bu'n heddwas hyd ddiwedd 1998, a chyn ymddeol roedd yn bennaeth ar Adran Dwyll Heddlu Gogledd Cymru.

Gwybodaeth Bellach:

Ymunwn am y unfed tro ar ddeg â'r Ditectif Jeff Evans, sy'n ceisio cadw trefn ar dref Glan Morfa a'r cyffiniau.