This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Een Herder-Oorlogsdichter

  • £7.50
  • £0.00
  • ISBN: 9781845275969
  • Hedd Wyn Edited by Myrddin ap Dafydd
  • Publication Date May 2017
  • Format: Paperback, 150x155 mm, 96 pages
A Dutch version of a collection of the poems of Hedd Wyn (Ellis H. Evans, 1887-1917), a promising bard who died on 31 July 1917 during the Battle of Passchendaele.

Further Information:
Een Herder-Oorlogsdichter Een eeuw nadat hij als jongeman ver van huis sneuvelde op een met bloed doordrenkt slagveld – een van de vele duizenden die dezelfde dag nutteloos stierven – blijft zijn naam gegrift in het collectieve geheugen van Wales. Zijn woning is een bedevaartplaats geworden en zijn verhaal blijft ons boeien en inspireren. Hij was een herder, geen soldaat. Hij was ook een veelbelovende jonge dichter uit hartje Meirionnydd. Hij had de knepen van het vak geleerd inzake de Welshe dichtkunst en werd gedood slechts enkele weken voor de Nationale Eisteddfod van 1917 in Birkenhead, waar zijn ode waardig werd bevonden voor de hoogste onderscheiding: de Zetel. Het einde van zijn verhaal krijgt een wrede wending en door zijn dood Hedd Wyn is de verpersoonlijking geworden van alle Welshe doden uit de Eerste Wereldoorlog. Hedd Wyn is veel te vroeg gestorven, maar een aantal van zijn gedichten behoren zonder enige twijfel tot de meest beroemde en meest betekenisvolle Welshe gedichten van de 20ste eeuw. De vertalingen in deze uitgave zullen een breder publiek bereiken, dat zal meeleven met het verdriet maar ook de waarden zal ontdekken die de gedichten bevatten – de liefde voor het land, de mensen, vriendschap en vrede. Dit zijn de waarden die wij in ere willen houden wanneer wij gedenken en trachten te begrijpen wat er een eeuw geleden is gebeurd.